Het tot stand komen van mijn logo

In augustus 2015 stap ik zonder al te veel bedenktijd in het traject ‘Starters4Communities Achterhoek’. Er is ruimte voor 15 deelnemers en er wordt geworven in een brede leeftijdscategorie en gestreefd naar een gelijke inbreng van mannelijke en vrouwelijke...

Misschien moet ik hier wat mee….

Ken je dat? Dat je op allerlei manieren en momenten een zelfde thema voor je neus krijgt? Waarbij je op een gegeven moment denkt: ‘Misschien moet ik hier iets mee!’ De afgelopen weken komt telkens het thema Sterke Vrouwen (met hoofdletters) langs....

Een vuurtoren

Eind januari mocht ik met Maya, Minke en Bart op reis naar Amsterdam. Een reading bij Christy van de Putten stond op het programma. Een onderdeel van de leergang Touching the Community Soul die we vorig jaar mochten doorlopen. In die leergang had ik Christy al...