Mijn CV

Profiel      

Ik ben creatief, intelligent, invoelend, flexibel en sta positief en onbevangen in het leven en mijn werk. Ik kan me elke dag weer laten verrassen. Ik ga altijd op zoek naar het grote plaatje om te kunnen bepalen waar en op welke wijze ik een bijdrage kan leveren aan een situatie.
Ik kan de vraag achter de vraag goed achterhalen, door te luisteren en me in mijn gesprekspartners te verdiepen. Ik vind het een grote eer en uitdaging om organisaties en individuen te stimuleren het beste uit henzelf te halen.
Ik draag altijd een lichtje met me mee dat ik graag deel met de mensen die ik ontmoet.

Ervaring      

zelfstandig ondernemer  | overal kansen, groenlo | 1-3-2016 tot heden
Creatieve concepten voor horeca/toerisme en ondernemers.
Ik ontwikkel pakketten waarmee ondernemers een boost kunnen geven aan de bezoekersaantallen en omzet voor hun locatie. Zo maakte ik al een kinderfeestpakket voor Skik&Zo in Lichtenvoorde en verzorg ik een kabouterroute op locatie bij open dagen van bijvoorbeeld scholen en kinderdagverblijven.

Leefbaarheidsproject ‘Kabouterroute.nl’.
Vanaf oktober 2016 houd ik me bezig met het bevorderen van de leefbaarheid in diverse gemeenten in de Achterhoek. Ik verzamel met verschillende samenwerkingspartners mooie verhalen, bijzondere mensen en vrijwilligersinitiatieven in een bepaalde plaats. Daarna zetten we een wandelroute uit die langs veel van de vrijwilligersinitiatieven en als het mogelijk is ook scholen en woonvoorzieningen voor ouderen voert. Er wordt een boekje bij geschreven die in een kabouterthema de geschiedenis van de plaats en een aantal inspirerende (oud)inwoners beschrijft. In de wandelroute zoeken en vinden kinderen en volwassenen kabouterdeurtjes. Zo ontstaat een buitenactiviteit voor jong en oud die mensen met ogen vol verwondering naar hun eigen omgeving laten kijken. www.kabouterroute.nl en facebookpagina Kabouterroute

In verschillende rollen ben ik als zelfstandige aan de slag geweest. Denk aan een rol als projectleider, teamcoach, loopbaanbegeleider of organisatieadviseur. Ook geef ik lezingen of verzorg ik workshops om mensen te inspireren.
De rode draad in al deze rollen zit in het zichtbaar maken van de reeds aanwezige kansen en het bieden van de ondersteuning om de beweging op gang te brengen. facebook.com/overalkansen

Kennismakelaar  | bs22, groenlo | 1-7-2015 tot heden
Als kennismakelaar bij BS22 (Beltrumsestraat 22) ondersteun ik (deels bezoldigd) inwoners in Groenlo en omgeving in het realiseren van hun ideeën en plannen voor zichzelf en hun woonplaats. Ik vorm daarin een intermediairsrol tussen bewoners en gemeente en/of bedrijven. Het organiseren van evenementen en het benutten van social media heb ik hierin sterk ontwikkeld. bs22.nl

Opleidingsmanager  | Graafschap College, sector Educatie & Participatie | 1-8-2011 tot 1-1-2016 (fulltime)
De sector E&P biedt onderwijs aan de meest uiteenlopende doelgroepen binnen het MBO, de inburgeraars, de VAVO, de niveau 1 studenten (entree-opleidingen), het nieuwe concept van Mijn School en de time-out groepen (loopbaanklassen). Ik ben leidinggevende geweest van het team Loopbaanklassen, de entree en Mijn School.
Waar Hanno als seniordocent de inhoudelijke ontwikkeling aanstuurde, lag mijn kracht in het vertalen van de nieuwe ideeën in de vaste structuren van het MBO en het GC. Het strategische spel om alle geledingen binnen de organisatie Mijn School te laten ondersteunen heb ik intensief en met succes gespeeld. Alle inhoudelijke en procesmatige interventies hebben tot resultaat gehad dat het Graafschap College vrijwel als enige ROC binnen Nederland zijn nek blijft uitsteken voor bijzondere studenten. Een resultaat waar ik erg trots op ben!

Bestuurslid  | kinderopvang avonturijn, ruurlo | 1-7-2010 tot 30-6-2015
Als lid van het vijfkoppig bestuur van Avonturijn in Ruurlo, heb ik vanuit mijn persoon en mijn expertise vanuit het onderwijsveld de organisatie mede mogen leiden. Avonturijn is een kinderopvangorganisatie met een hoge klanttevredenheid, hoge medewerkerstevredenheid en een stabiele financiële positie. Mijn rol in het bestuur betrof specifiek het stellen van vragen en het doen van de procesinterventies tussen bestuursleden onderling en het bestuur en de directeur, om de verschillende referentiekaders op elkaar af te stemmen. Zoals afgesproken in het rooster van aftreden zat mijn termijn er in juni 2015 op.

Opleidingsmanager  | Graafschap College, sector Zorg & welzijn | 1-8-2007 tot 1-2-2012 (fultime)
Als opleidingsmanager ben je eindverantwoordelijk voor de begeleiding, het onderwijs en de examinering van de bij jou uitgevoerde opleidingen. Je bewaakt daarin het budget en draagt voor de sector en de organisatie als geheel bij aan de beleidsontwikkeling en strategische visie. Ik heb diverse teams aangestuurd in deze sector. De niveau 2 opleiding Helpende Zorg en Welzijn en de niveau 4 opleiding Sociaal Cultureel Werker had ik onder mijn hoede. Gemiddeld had ik per jaar 30-35 collega’s (docenten en stagiaires) waar ik leiding aan gaf.

Docent | Graafschap college, sector zorg & welzijn | 1-8-2001 tot 31-7-2007 (parttime)
Als docent binnen de sector Zorg en Welzijn heb ik op de locatie Groenlo lesgegeven, stage- en loopbaanbegeleiding geboden en examens afgenomen bij studenten van verschillende niveaus. Ik heb de vakken gezondheidskunde, ehbo, ontwikkelingspsychologie, werkveldoriëntatie en samenwerkend leren verzorgd. Ik was bij ontwikkelingen in het curriculum altijd betrokken in de ontwikkelgroep.

Onderzoeksmedewerker | Bureau Astri, Leiden | 1-8-1999 tot 1-6-2001 (parttime)
Mijn afstudeerstage en onderzoek heb ik vorm mogen geven bij Bureau AStri in Leiden. Ik heb daar als stagiaire en na het afstuderen ook als projectmedewerker het onderzoek naar het effect en de haalbaarheid van het Persoonsgebonden Re-integratie Budget mede vormgegeven. Mijn kracht lag hier bij het opstellen en uitvoeren van het kwalitatieve deel van het onderzoek met name door het bijwonen, afnemen en verwerken van (groeps)interviews in de drie pilot-regio’s.

 

 

Opleidingen    
AanTafel gespreksleider|training WomenInc| januari 2016
De training omvat drie gespreksmethoden die ik als gespreksleider kan begeleiden; een DOELgesprek, LEFgesprek en NETWERKgesprek. drie tot vier keer per jaar organiseer ik een dergelijk gesprek in mijn eigen omgeving. Dit levert mij en de deelnemers altijd weer nieuwe inzichten en nieuwe energie.

Starters 4 Communities  | Sept 2015-JAN 2016 | 2 dagen per week Ik heb als switcher op de arbeidsmarkt deelgenomen aan het programma Starters4Communities. Daarin wordt je opgeleid/getraind om als sociaal ondernemer de arbeidsmarkt op te gaan. We hebben trainingen gehad op het gebied van verkoop, pitchen van plannen en ideeën, het vergroten van je netwerk, communicatie- en gesprekstechnieken, projectmanagement. Uiterst leerzaam was de crowdfundingscampagne die we hebben opgezet en uitgevoerd. In deze periode heb ik twee wijkinitiativen ondersteund om het geleerde ook direct in praktijk te brengen: de Verenigers in de gemeente Oude IJsselstreek en Wijkvereniging ’t Hooiland in Lichtenvoorde.

Touching the community soul | april-nov 2015 | nijenroode In 2015 nam ik deel aan de leergang ‘Touching the community soul’, waarin persoonlijk leiderschap, de ont-wikkelingen in de wereld en evolutie van organisaties centraal staan. In deze leergang wordt onderzocht hoe organisaties en leidinggevenden daarbinnen zichzelf en hun medewerkers toerusten om de ontwikkelingen in de maatschappij te kunnen vormgeven. De afwisseling van het theoretisch kader van ‘Theory U’, de wetenschappelijke onderbouwing van het programma en de onorthodoxe ervaringen die je worden aangeboden zijn voor mij erg waardevol geweest. Veel herkenning en veel aanvullende inzichten opgedaan. www.touchingthecommunitysoul.nl

Spiegeltrajecten In 2003 heb ik met collega’s een intervisietraject doorlopen, onder begeleiding van DOC STAP. In 2007, 2012 en 2015 heb ik bij mijn werkgever een individueel traject aangevraagd en in een aantal weken doorlopen om mezelf te spiegelen. ‘Is mijn huidige gedrag effectief voor dat wat ik wil bereiken, klopt mijn versie van de werkelijkheid nog en welke gedachten belemmeren de voortgang voor mezelf en mijn omgeving’. Ik heb mezelf en mijn omgeving verrast, ik blijk in staat mijn gedrag effectief en snel te kunnen aanpassen en daarna weer stappen te zetten waar ik in privé en werkomgeving baat bij heb. De afronding van deze trajecten viel vaak samen met het zetten van een volgende stap in mijn carrière.

Associated master onderwijsmanagement | 2011 | NCOI In de leergang via het NCOI heb ik onderstaande blokken gevolgd en afgerond met een werkstuk per onderdeel: Verandermanagement, Organisatieontwerp en -ontwikkeling en Persoonlijk leiderschap.

Pedagogisch didactische bevoegdheid | 2001-2002 | Interstudie NDO-HAN
Als zij-instromer in het MBO-onderwijs heb ik in mijn eerste schooljaar, de Pedagogisch-didactische bevoegdheid gehaald via een in-company traject. Examinering was in handen van de Hogeschool Arnhem Nijmegen. In deze leergang heb ik mijn kennis en vaardigheden op het gebied van didactiek, gesprekstechnieken, toetsing en examinering en pedagogisch handelen vergroot.

Gezondheidswetenschappen | juni 2000 | universiteit maastricht Afgestudeerd in Gezondheidsvoorlichting- en opvoeding (als aanvullende specialisatie de richting Arbeidsrehabilitatie gevolgd).

VWO | Juli 1995 | MARIANUM Groenlo
Engels, Nederlands, Biologie, Aardrijkskunde, Scheikunde, Geschiedenis en Wiskunde A.

Vrijwilligerswerk en overige activiteiten   
Ouderraad, (G)MR, MR en OPR-lid
1-8-2011 tot en met 31-12-2017 MR, (G)MR en OPRlid (ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband VO Achterhoek).
1-8-2006 tot en met 1-7-2010 was ik MR lid van SBO de Korenburg in Winterswijk, school voor speciaal basisonderwijs.
1-8-2004 tot en met 1-7-2006 was ik lid van de Ouderraad van de RK Watermolenschool in Groenlo.

Blauwe maandag, carnavalsgroep Met veel enthousiasme vier ik elk jaar carnaval in Groenlo. Sinds 5 jaar ben ik onderdeel van ‘Blauwe Maandag’ die ook deelneemt in de optocht. Ik ben in deze groep vaak degene met creatieve ideeën en kan her en der bijdragen aan de onderlinge verhoudingen. Met deze veertien dames heb ik inmiddels een goede relatie opgebouwd (en een aantal prijzen gewonnen).
In de documentaire ‘Ineens ben je prins’ van TV Gelderland is de volle breedte van de carnaval goed weergegeven. En zie je mij en mijn gezin in een actieve rol in de carnavalsperiode 2015-2016.

Referenties             Op aanvraag beschikbaar.