Ken je dat? Dat je op allerlei manieren en momenten een zelfde thema voor je neus krijgt? Waarbij je op een gegeven moment denkt: ‘Misschien moet ik hier iets mee!’

De afgelopen weken komt telkens het thema Sterke Vrouwen (met hoofdletters) langs.
Bijvoorbeeld In de vorm van de oud-collega die me een link stuurt naar een training van Womens Inc. Deze is gericht op het aanleren van een aantal specifieke gesprekstechnieken waarmee je met vrouwen een DOELgesprek, LEFgesprek of NETWERKgesprek kunt gaan voeren. Een hartstikke goede aanvulling op de gesprekken die ik al regelmatig voer via BS22 en in mijn eigen netwerk. (Donderdag 17 maart is de trainingsdag waaraan ik deelneem).
Maar vooral ook in de vorm van allerlei sterke vrouwen in mijn eigen netwerk (oa Jennifer, Cindy, Esther, Simone, Karin, Anke, Carola, Linda, Marjolijn, Yvette, Barbara, Brigitte, Melinda, Dagmar, Irmgard, Marloes) die ik heb gesproken de afgelopen weken. En na elk gesprek overheerst bij mij de bewondering voor hun daadkracht, durf en ondernemerschap.
Op maandag de 7e was ik aanwezig bij mijn tweede kennismakingsavond bij de Soroptimisten, een serviceclub van en voor vrouwen. Voor deze club wordt je gevraagd en na het bijwonen van drie bijeenkomsten besluit je of je echt wilt toetreden.
Ze zetten zich lokaal, maar ook wereldwijd in voor allerlei projecten waarmee vrouwen en kinderen betere kansen krijgen in de wereld. En dat sluit prachtig aan op mijn basishouding als idealistische wereldverbeteraar! Maar toch kijk ik nog even de kat uit de boom….

Mijn reserve zit hem in het ‘vrouwen’ gedeelte. Ik werk namelijk altijd graag samen met mannen. Ik ben met regelmaat de enige vrouw in een werkoverleg of kroegbezoek geweest en ik voel me daar prima in thuis. In teams met alleen vrouwen vind ik het veel lastiger samenwerken. Mijn eerste drie jaar met de all-girls-carnavalsgroep Blauwe maandag vond ik een uitdaging. Maar inmiddels voel ik me er hartstikke in thuis.
Het trainingstraject van Starters4Communties waaraan ik deelnam van september 2015 tot januari 2016 heb ik doorlopen met 9 vrouwen. En juist doordat er bij toeval een vrouwengroep ontstond heb ik er heel veel uitgehaald denk ik zelf. We durfden kwetsbaar naar elkaar te zijn en vanuit de openheid en je kwetsbaar opstellen leer je zo veel en zo snel!

Ik mis soms het directe aanspreken, een beetje donkere humor en een harde grap in een groep met vrouwen. Dus af en toe breng ik dat er dan nu zelf in. Nu ik beter weet wat ik kan, waar ik me prettig bij voel en vooral wat meer geduld heb gekregen, kan ik steeds beter de kracht zien van vrouwen. En plezierĀ beleven aan hetĀ deelnemen aan een vrouwennetwerk

Dus ik ga na de training aanTafel gesprekken van donderdag 17 maart de tegenprestatie die voor het deelnemen aan de gratis training gevraagd wordt, met veel plezier vormgeven: elk kwartaal plan ik een gesprek met 6-8 vrouwen met een verschillend thema. Ik heb inmiddels een lange lijst van inspirerende vrouwen die ik allemaal wel eens op een andere manier zou willen spreken. Wil je ook een keer deelnemen aan een Doel-gesprek, Lef-gesprek of Netwerk-gesprek, ik houd je graag op de hoogte van de planning!