Lezing teammiddag Equilli

Lezing teammiddag Equilli

Op donderdag 14 april 2016 mocht ik invulling geven aan de teammiddag van Equili. Een bijzondere organisatie, die inmiddels bestaat uit allerlei kleine ‘winkeltjes’ verspreid door Nederland. In elk winkeltje werken een coach en een diëtiste samen om met de klanten een blijvend resultaat in gewichtsverlies en -beheersing te bereiken. Door het achterhalen en zichtbaar maken van overtuigingen, gedachten, gewoonten in de klant, ontstaat de grootste verandering in leefstijl en daarmee in blijvend gewichtsverlies. De voedingsadviezen en beweegadviezen zijn meer ondersteunend dan leidend in het traject.
In mijn studie gezondheidsvoorlichting kwam deze kennis over het bereiken van langdurige gedragsverandering al aan bod, maar je ziet het nog weinig. Het grote geld komt van de producten en trajecten die snelle resultaten beloven. Des te mooier dat ik een onderneming ontmoet die vasthoudt waaraan ze gelooft en haar eigen koers uitzet.

Waar mijn klik met Equili zit?
In de oprichters, Henny Metz en Theo Bakker, die het programma hebben opgezet en vooral zo open staan voor het meebewegen met wat op hun pad komt. Dat is in mijn ogen de beste manier om een dergelijke onderneming te vormen en toekomstbestendig te maken.
In de ontwikkeling van de Equili-organisatie: je start met een basisidee en je bent in staat het programma aan te passen op de ervaringen die je met klanten opdoet. Je laat je organisatie groeien en ontwikkelen met de mensen die je treft. Maar in de ontwikkeling van je organisatie wel de regie houden.
In de manier van reflecteren op jezelf en je organisatie: Theo en Henny toetsen elke keer weer of ze nog trouw zijn aan hun kernwaarden. Maken hun eigen rol bespreekbaar, geven hun samenwerkingspartners ondersteuning om hetzelfde te doen. Verwelkomen nieuwe partners en nemen afscheid waar nodig.
In de diversiteit van de samenwerkingspartners die ik heb ontmoet. Duo’s die in Deventer, Amersfoort, Didam, Winterswijk, Nijmegen en Doetinchem in tweetallen hun winkeltje vormgeven.

Ik heb deze middag mijn lezing: Levenslessen deel 1 gegeven. Ik heb de accenten daarbinnen gericht op de punten die raken aan Equilli. Hoe versterk je de samenwerking? Hoe ga je om met je rol in een organisatie die van je vraagt dat je zelfstandig opereert, maar ook meedenkt in de ontwikkeling van de organisatie? Hoe versterk je jezelf?
Wat een mooie reacties kreeg ik tijdens en na de lezing van de aanwezigen! Waar deze professionals altijd bezig zijn met de ontwikkeling van hun klanten, gingen ze op dat moment vooral in op hun eigen ontwikkeling. En door dit in de groep te doen, versterk je elkaar en de organisatie.

‘Als je vertelt, voel ik me op mijn gemak en dan kan ik goed luisteren. Ik had bij je in de klas willen zitten.’ 
‘Je bent toegankelijk, hebt veel ervaring en ik vind het knap dat je zoveel kunt koppelen aan wat je hebt gehoord, zowel namen als uitgangspunten van ons bedrijf.’
‘Je bracht ons naar een gezamenlijke emotie. Je eigen verhaal is inspirerend’.

In het evaluatiegesprek hebben we van beide kanten uitgesproken dat we open staan voor vervolgopdrachten. Ik kan niet wachten!
www.equili.nl 

 

 

Vaardigheden

Gepubliceerd op

16 mei 2016