Wie ben ik

Wie ben ik in het kort..
Joske, 40, gezegend met geweldige mensen (man, kinderen, familie en vrienden) om me heen. Ik ben gevormd door alledaagse en bijzondere momenten, door mooie en verdrietige ervaringen in werk en privé situaties. Ik heb veel geleerd in opleidingen, werkervaringen, maar vooral ook door te luisteren, te kijken, te benoemen en te proberen. Ik beïnvloed situaties en mensen op een open en positieve manier, kan me goed aanpassen en inleven en kom tot creatieve oplossingen.

Halverwege 2015 werd me duidelijk dat ik op werkgebied een stap moest zetten. Ik heb afscheid genomen van een fijne, vertrouwde en veilige setting en de sprong gewaagd om deze eigen onderneming te starten. En heb elke dag plezier van deze keuze!
Vanuit ‘Overal Kansen’, wil ik de ontwikkeling stimuleren in mensen, projecten en organisaties. Ik neem daarbij de rol die passend is in de situatie graag op me. Als workshopleider, organisatieadviseur of projectleider kan ik kansen zichtbaar maken en de betrokkenen de tools in handen geven om deze kansen zelf te benutten. Ook ontwikkel ik creatieve concepten die de leefbaarheid, bezoekersaantallen en omzet een boost kunnen geven…

Wil je (veel) meer van me weten? De lange versie vind je hieronder……. 

Ik ben Joske Elsinghorst-van Huet, geboren op 18 april 1977 in Groenlo. Ik groeide op in Groenlo, bij twee liefhebbende ouders, beide werkzaam geweest in het onderwijs. Ik heb één jongere, talentvolle en humoristische broer.
Na het VWO ben ik gaan studeren in Maastricht, Gezondheidswetenschappen. Ik vond mijn weg in de richtingen Gezondheidsvoorlichting en –opvoeding (GVO) en de richting Arbeidsrehabilitatie.
Het plan was om in beide richtingen af te studeren en een baan met praktische invulling te vinden op de arbeidsmarkt. Ik kwam namelijk ook al snel tot het inzicht dat onderzoek doen voor mij niet concreet genoeg is. Ik zie graag direct resultaat van mijn inspanningen.
Ik ging in het vierde jaar afstuderen in Leiden, bij een onderzoeksbureau dat de werking en effectiviteit van de pilot met het Persoonsgebonden Re-integratiebudget onderzocht.

En toen raakte ik zwanger, een onverwacht cadeau! In augustus ben ik bevallen van onze zoon en in september heb ik met hem op de arm mijn bul kunnen ophalen.
Toen op zoek naar werk: op aanraden van mijn vader stuurde ik een open sollicitatie naar het Graafschap College, de MBO instelling in de Achterhoek met ook een kleine vestiging in onze woonplaats.
Ik werd direct aangenomen voor een baan van 0,6 fte in Groenlo, met lessen aan alle niveaus en opleidingen binnen Zorg en Welzijn.  Ik heb er mijn lesbevoegdheid kunnen halen en ervaren dat mijn hart heel erg ligt bij de niveau 2 studenten. Zij zijn direct in hun communicatie en bloeien op van het contact met volwassenen die hun talenten zien en opzoeken. Ik heb zes jaar met heel veel plezier op deze locatie gewerkt. Ondertussen kregen we nog 2 kinderen, onze dochter  in 2003 en daarna in 2005 onze tweede zoon.
En toen ging het kriebelen en werd het tijd voor een sprongetje… 

in 2007 startte ik een coachingstraject. Met het afronden van dat traject kwam ook de kans en het besef dat ik toe was aan een volgende stap.Ik solliciteerde op de functie van opleidingsmanager. En ik kreeg de baan!
Vanaf augustus 2007 werd ik leidinggevende binnen het Graafschap College. Ik gaf 8 en een half jaar lang leiding aan twee, soms 3 teams van docenten. Ik heb hier enorm veel van geleerd. Ik werd uitgedaagd, moest knopen doorhakken, omgaan met niet aardig gevonden worden, kon mijn interventies doen in de cultuur van samenwerken en omgaan met studenten, kon nieuwe mensen aannemen, talenten ontwikkelen bij collega’s….. Wat een leerschool!

In september 2010 ging ik met Hanno Ambaum, mijn collega en senior docent een prachtig experiment aan. Het opzetten van een maatwerkopleiding Sociaal Cultureel Werk voor jongeren die uit dreigden te vallen. Dit bleek een gat in de markt. We ontploften bijna in het aantal aanmeldingen. 50 nieuwe studenten in een half jaar kwamen van straat binnenlopen.
En dit waren allemaal jongeren die hierin echt hun laatste kans op opleidingsgebied zagen. Dit project raakte aan al mijn idealen, doelen en verantwoordelijkheidsgevoel. Je verantwoordelijk voelen voor studenten en collega’s is mijn grote kracht en daarmee ook een grote valkuil. In februari 2011 ging het lichtje bij mij persoonlijk een paar weken uit. Ik moest een betere balans leren vinden tussen werk en privé, tussen inspannen en ontspannen. Met ondersteuning van een coach kwam ik ook hier sterker uit.
Van juli 2011 tot eind december 2015, ben ik vol trots en plezier manager Maatwerk geweest, binnen de sector Educatie & Participatie. Werken met de teams en studenten die talenten hebben die er niet op de standaard manier van onderwijs geven of de standaard manier van elkaar benaderen, uit komen. Op niveau 1 de AKA/Entree studenten, de time-out-voorziening voor studenten die tussentijds uitvielen (de loopbaanklassen) en Mijn School.
Een heel eigen locatie is opgezet en ingericht voor Mijn School, we hebben het concept en het steeds verder ontwikkelende idee aan collega’s uit het heel land laten zien. Met de studenten als beste rondleiders, leermeesters en organisatieadviseurs!

In alle opleidingen zag ik jongeren en ouders die echt wel wat willen, maar het niet goed via de rechte reguliere route kunnen doorlopen.  Briljante jonge mensen, die vaak door schade en schande heel veel hebben geleerd (buiten school) en die mij ook veel hebben geleerd. Wat een ontzettende voldoening te weten dat mijn bijdrage aan Mijn School en de loopbaanklassen ouders en studenten vooruit heeft gebracht in het leven!

Van het leidinggeven heb ik altijd erg genoten. Ik zie snel een kans en er ontstaat dan ook een plaatje in mijn hoofd hoe het te realiseren is. Daarin wist ik vooral goed de mensen aan de taak te koppelen die voorhanden kwam. Prachtig om beweging te krijgen in mensen en in de organisatie die op zoek is naar vernieuwing en midden in de maatschappij moet staan. Ik heb hierin ook veel waardering van mijn collega’s gekregen.
In juni 2015 kwam de realisatie dat het tijd werd voor een stap buiten het Graafschap College. In overleg met mijn werkgever heb ik het traject naar buiten goed kunnen vormgeven en heb ik op 1 januari 2016 afscheid genomen. Een afscheid dat in alles recht deed aan mijn mooie tijd in de organisatie!

Vanaf 1 maart 2016 werk ik vanuit mijn eigen onderneming. De bedrijfsnaam Overal Kansen is me op het lijf geschreven. Mijn werkgebied in ondertussen veel breder geworden.
Van oktober 2016 tot april 2017 ontwikkelde ik in het kader van de leefbaarheid, een bijzondere wandelroute in Groenlo. In kabouterthema. Ik heb een boekje met verhalen en gedichtjes geschreven dat erg goed wordt ontvangen. Momenteel werken we de route uit voor andere dorpen. Ook samenwerkingen met middenstanders, horeca en toeristische bedrijven vloeien hieruit voort.
Ook in mijn eigen ontwikkeling zie ik overal kansen! Mijn creativiteit krijgt hierin weer een andere uitingsvorm.

Daarnaast blijf ik op de hoogte en betrokken bij jongvolwassenen en hun ouders die de weg willen vinden in de driehoek onderwijs, hulpverlening en gemeente. In de leefbaarheidsprojecten is mijn verbinding met onderwijs ook elke keer weer snel gemaakt.

Bekijk mijn CV

naar curriculum vitae

Bekijk mijn portfolio

naar portfolio